Τοποθετήσεις αναπληρωτών

ΠΡΑΞΗ 35 9-9-2019 – Αναπληρωτές Γενικής Παιδείας

ΠΡΑΞΗ 35 9-9-2019 – Αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής ΕΞΑΤ

ΠΡΑΞΗ 35 9-9-2019 – Αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής ΕΞΕΙΔ