Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2019-2020

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Πρόσκληση EM16 2019-2020 160954_Ε1