Πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού 2011

Το Υπουργείο Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ. έδωσε στη δημοσιότητα την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης των νομών, όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, μέχρι 28-3-2011. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο εξωτερικό, μπορούν να υποβληθούν στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της περιοχής τους μέχρι 28-3-2011 (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που πρωτοκολλήθηκε η αίτηση στην αρμόδια Δ/νση ή στο Γραφείο Εκπαίδευσης ή στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης εξωτερικού).