Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουριστικών – ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής σχολικής εκδρομής της Α Τάξης του 8ου ΓΕΛ στην Αθήνα από 27/2/2020 έως 29/2/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 8OY ΓΕΛ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ