Πίνακες αιτήσεων Μετάθεσης για το σχολικό έτος 2019-2020

Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων ανακοινώνονται οι πίνακες αιτήσεων μετάθεσης – βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Από 13-12-2019 μέχρι και 18-12-2019 θα υποβάλλονται ενστάσεις στην υπηρεσία μας, για να γίνει η διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων σε περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων.

Για να δείτε τον πίνακα αιτούντων μετάθεση από περιοχή σε περιοχή πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ

Για να δείτε τον πίνακα αιτούντων μετάθεση σε Μουσικά σχολεία πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Για να δείτε τον πίνακα αιτούντων μετάθεση σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ

Παρατήρηση: Ο πίνακας αιτήσεων Βελτίωσης-Οριστικής Τοποθέτησης θα αναρτηθεί μετά την ολοκλήρωση επεξεργασίας και θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες για ενστάσεις.