Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής προσφοράς για τη μετακίνηση μαθητών/τριων και των συνοδών από το 9ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων στη Θεσσαλονίκη και επιστροφή

9o γυμνάσιο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ