Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών του 3ου Λυκείου Ιωαννίνων – Επιφάνειος Σχολή στο CERN (Γενεύη) για προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη την Δευτέρα 18/5/2020, 09.00 π.μ.

CERN 2020