Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών του Σχολείου Χρυσοβίτσας, της Γ’ ΓΕ.Λ. τάξης, από Χρυσοβίτσα προς Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και επιστροφή, από Δευτέρα 09 Μαρτίου έως και Σάββατο 14 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΞΑΝΘΗ 2020