ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Για να δείτε την εγκύκλιο για το παλαιό Σύστημα πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση