ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Για να δείτε την εγκύκλιο για το νέο Σύστημα πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΝΕΟ ΓΕΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση

Για να δείτε την εγκύκλιο για την Προφορική εξέταση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Εγκύκλιος Δικαιολογητικά Προφορική εξέταση ΓΕΛ