Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για να δείτε τις προκήρυξη πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΡΥΚ946ΜΤΛΒ-ΨΜΞ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2020 ΣΧΟΛΕΣ_plo

Για να δείτε τις προθεσμίες πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΩΜΘ346ΜΤΛΗ-Θ4Ι