ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ

Αναρτούμε τους πίνακες μορίων Οριστικής Τοποθέτησης των μόνιμων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ αρμοδιότητάς μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τυχών ενστάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@ipeir.pde.sch.gr της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ