Υποβολή αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου, προσωρινή τοποθέτηση, απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ

Σας ανακοινώνουμε ότι οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων για  προσωρινή τοποθέτηση, συμπλήρωση ωραρίου και απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ καθώς και των εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων  θα υποβληθούν από την Τρίτη  04/08/2020 έως και τη Δευτέρα 10/08/2020 και ώρα 10.00 π.μ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

α) μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων στην ηλ. διεύθυνση https://dide.ioa.sch.gr/wordpress/?page_id=19183

β) με e-mail στο pysde@dide.ioa.sch.gr

γ) με fax στο 2651065022

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της δήλωσης με κανέναν από τους παραπάνω τρόπους θα υποβάλλεται αυτοπροσώπως  στο γραφείο του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στο 2651035741.

Επισυνάπτεται πίνακας λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων των σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων, ο οποίος ενδέχεται να τροποποιηθεί με την έναρξη του σχ. έτους 2020-2021 λόγω αλλαγών που είναι πιθανό να προκύψουν είτε στις σχολικές μονάδες (αλλαγή του αριθμού των τμημάτων, αλλαγή δηλώσεων μαθητών κτλ) είτε λόγω αλλαγής στην κατάσταση των εκπαιδευτικών (διορισμοί, αποσπάσεις, μακροχρόνιες άδειες κτλ)

2020-08-03-Ανακοίνωση για πτ, συμπλήρωση, απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ

Δήλωση προτιμήσεων (.doc)

Δήλωση προτιμήσεων (pdf)

Πίνακας λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.(Διόρθωση 06/08/2020)

Πίνακας λειτουργικών κενών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων (είναι σε εξέλιξη η διαδικασία διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής)