Ανακοινοποίηση Απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης ΠΔΕ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Για να δείτε την απόφαση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΡΑΞΗ 30_28-08-2020 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ ΨΒ9Κ46ΜΤΛΗ-Θ5Ο