Τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ και εκπαιδευτικών του πρώην ΓΕ.Λ. Ζωσιμαίας

Προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών που είχαν οργανική στο ΓΕ.Λ. Ζωσιμαίας και παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ έως την εξέταση των αιτήσεών τους από το ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

 

2020-08-28-Απόφαση Δντη για τοποθέτηση αποσπασμένων