Ανακοινοποίηση Απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού (Εξατομικευμένη) σε Σχολική Μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Για να δείτε την απόφαση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΡΑΞΗ 30_28-08-2020 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΨΝ6Ω46ΜΤΛΗ-Ω3Π