Ανακοινοποίηση Απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Για να δείτε την απόφαση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΡΑΞΗ 30_28-08-2020 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΕΒΠ 99ΚΡ46ΜΤΛΗ-7Ι7