Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων

2020-08-26-Προκήρυξη Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής

Αίτηση Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής

ΕΞΕ-5077-2019 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ_signed

Ν. 4547-2018

Υπευθυνη Δήλωση – ΔΔΕ Ιωαννίνων

ΦΕΚ 5933-2018