Τοποθετήσεις-Διαθέσεις-Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ78, ΠΕ80 – Ορθή επανάληψη

ΠΡΑΞΗ 31_03-09-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕ01

ΠΡΑΞΗ 31_03-09-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕ02

ΠΡΑΞΗ 31_03-09-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕ78

ΠΡΑΞΗ 32_04-09-2020 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ (ΠΕ03)

ΠΡΑΞΗ 32_04-09-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕ03

ΠΡΑΞΗ 32_04-09-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕ80