Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

2020-09-15-Προκήρυξη Υποδιευθυντών

Αίτηση Υποδιευθυντών ΔΔΕ Ιωαννίνων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για υποδιευθυντές

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΝΤΩΝ &ΥΠΟΔΝΤΩΝ

Ν. 4547-2018

Υπευθυνη Δήλωση – ΔΔΕ Ιωαννίνων

ΦΕΚ 4412 τ. Β 03-10-2018

ΦΕΚ 4424 τ. Β 05-10-2018