Κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών και δικαιολογητικά

Ανακοινώνονται τα κενά για την τοποθέτηση των αναπληρωτών που προσλήφθηκαν στις 18/09/2020

Οι αιτήσεις για τοποθέτηση στα κενά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 22/09/2020 και ώρα 11.00 π.μ. με

Α) e-mail στο pysde@dide.ioa.sch.gr

B) με fax στο 2651065022

Επίσης οι προσληφθέντες αναπληρωτές θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail@dide.ioa.sch.gr το αντίστοιχο με το πρόγραμμα στο οποίο προσλήφθηκαν Δελτίο Απογραφής

2020-09-21-Κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών

dilosi_protimiseon_gia_topothetisi_anapliroton (doc)

dilosi_protimiseon_gia_topothetisi_anapliroton (pdf)

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000