Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 39/22-09-2020

ΠΡΑΞΗ 39 22-9-2020 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΑΞΗ 39_22-09-2020 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΠΡΑΞΗ 39_22-09-2020 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΠΡΑΞΗ 39_22-09-2020 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΑΞΗ 39_22-09-2020 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ – Ορθή επανάληψη

ΠΡΑΞΗ 39_22-09-2020 ΤΟΠΟΘΕΤΣΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ