Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – Πραξη 43/08-10-2020 ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

ΠΡΑΞΗ 43 08-09-2020 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΑΞΗ 43_08-10-2020 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΠΡΑΞΗ 43_08-10-2020 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ-ΕΒΠ

ΠΡΑΞΗ 43_08-10-2020 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ-ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΡΑΞΗ 43 08-10-2020 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ (ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ)

ΠΡΑΞΗ 43_08-10-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΡΑΞΗ 43_08-10-2020 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗ

ΠΡΑΞΗ 43_08-10-2020 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ-ΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΡΑΞΗ 43_08-10-2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που δεν έχουν αποστείλει ακόμα το Δελτίο Απογραφής, να το συμπληρώσουν και να το αποστείλουν άμεσα με e-mail στο mail@dide.ios.sch.gr