Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών – Πράξη 44/16-10-2020

ΠΡΑΞΗ 44_16-10-2020 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ-ΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΡΑΞΗ 44_16-10-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΡΑΞΗ 44_16-10-2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ