Κενά για τοποθετήσεις αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας (Covid-19)

Σας ανακοινώνουμε τα λειτουργικά κενά για την τοποθέτηση των αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας (Covid-19) που προσλήφθηκαν στις 16/10/2020

Οι αιτήσεις για τοποθέτηση στα κενά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 19/10/2020 και ώρα 14.00 με

α) e-mail στο pysde@dide.ioa.sch.gr

β) με fax στο 2651065022

Κενά για τοποθετήσεις αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας (Covid-19)

dilosi_protimiseon_gia_topothetisi_anapliroton (pdf)

dilosi_protimiseon_gia_topothetisi_anapliroton (doc)

Επίσης οι προσληφθέντες αναπληρωτές θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail@dide.ioa.sch.gr το  Δελτίο Απογραφής

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΔΕ

Τέλος, οι προσληφθέντες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καταθέσουν στο σχολείο που θα τοποθετηθούνε την ημέρα που θα παρουσιαστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής τους:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Φωτοτυπία πτυχίου/μεταπτυχιακού/διδακτορικού
  • Πρόσφατο (έως 6 μηνών) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ΜΟΝΟ για τους έγγαμους με τέκνα)
  • Πιστοποιητικό στρατολογίας (φωτοαντίγραφο)
  • ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ιατρική βεβαίωση από παθολόγο και ψυχίατρο ότι είναι ικανός/ή για εκπαιδευτικό έργο
  • ΑΦΜ (απλή εκτύπωση των στοιχείων τους από τη σελίδα ΤΑΧΙS ή φωτοαντίγραφο «Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ» το οποίο τους έχει δοθεί από την εφορία
  • Έγγραφο από το ΙΚΑ το οποίο ονομάζεται «Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου» και δείχνει τον αριθμό ΑΜΚΑ και ΑΜΙΚΑ που χρειαζόμαστε άμεσα για τη μισθοδοσία του/της (σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να το καταθέσει εντός των προσεχών ημερών και έως τότε να προσκομίσει κάποιο άλλο αποδεικτικό αυτών των στοιχείων)
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ και ο αναπληρωτής θα είναι ο πρώτος δικαιούχος (για αναπληρωτές ΕΣΠΑ είναι απαραίτητος λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας)
  • Αναλυτική κατάσταση ενσήμων-εκτύπωση προς τρίτους, από το ΙΚΑ.
  • Πιστοποιητικό αναπηρίας ή πολυτέκνων (εφόσον υπάρχουν)