Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε εξ αποστάσεως σεμινάρια

Η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπ/κού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ηπείρου, διοργανώνουν σεμινάριο που αναφέρεται  σε σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την προσαρμογή και τις σχέσεις στο σχολικό περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα αιτήματα γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών.

Πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε εξ αποστάσεως σεμινάρια