Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Προς εκπαιδευτικούς που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στην ΔΔΕ Ιωαννίνων.

«Σας γνωρίζουμε ότι για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 ανάδειξης
εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια έχουν καταρτιστεί
με βάση τις πράξεις ανακήρυξης των υποψηφίων, ενώ, μετά την έκδοση των πράξεων
αυτών, εστάλησαν δηλώσεις από κάποιους υποψηφίους στην υπηρεσία περί της μη
συμμετοχής τους ως υποψηφίων στις επικείμενες εκλογές, οι οποίες έχουν αναρτηθεί
παρακάτω. Mε βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι πράξεις ανακήρυξης δεν δύναται
να τροποποιούνται. Για λόγους ενημέρωσης των εκλογέων παρατίθεται η παρούσα
πληροφόρηση.»

Όλοι οι υποψήφιοι των 4 (τεσσάρων) παρατάξεων του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

  1. Σ.Υ.Ν.Ε.Κ.
  2. ΕΝΟΤΗΤΑ
    ΠΥΣΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  3. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
    Ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ
  4. Δ. Α. Κ. Ε.
    Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων

έχουν υποβάλει αίτηση απόσυρσης της υποψηφιότητάς τους.