Ενημέρωση για την διαδικασία προσκόμισης δικαιολογητικών Αναπληρωτών

Σας ενημερώνουμε ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλήφθηκαν με την ειδική πρόσκληση μπορούν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 9 έως και την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020.  Κατ’ εξαίρεση-για λόγους ανωτέρας βίας – θα αναλάβουν υπηρεσία στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ιωαννίνων, όπου και θα προσκομίσουν τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα που τους αφορούν:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Φωτοτυπία πτυχίου/μεταπτυχιακού/διδακτορικού
  • Πρόσφατο (έως 6 μηνών) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ΜΟΝΟ για τους έγγαμους με τέκνα) ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε περίπτωση που τα τέκνα φοιτούν, επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο βεβαίωσης σπουδών
  • Πιστοποιητικό στρατολογίας (φωτοαντίγραφο)
  • ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ιατρική βεβαίωση από παθολόγο και ψυχίατρο ότι είναι ικανός/ή για εκπαιδευτικό έργο
  • ΑΦΜ (απλή εκτύπωση των στοιχείων τους από τη σελίδα ΤΑΧΙS ή φωτοαντίγραφο «Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ» το οποίο τους έχει δοθεί από την εφορία
  • Έγγραφο από το ΙΚΑ το οποίο ονομάζεται «Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου» και δείχνει τον αριθμό ΑΜΚΑ και ΑΜΙΚΑ που χρειαζόμαστε άμεσα για τη μισθοδοσία του/της (σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να το καταθέσει εντός των προσεχών ημερών και έως τότε να προσκομίσει κάποιο άλλο αποδεικτικό αυτών των στοιχείων)
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ και ο αναπληρωτής θα είναι ο πρώτος δικαιούχος (για αναπληρωτές ΕΣΠΑ είναι απαραίτητος λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας)
  • Αναλυτική κατάσταση ενσήμων-εκτύπωση προς τρίτους, από το ΙΚΑ.
  • Πιστοποιητικό αναπηρίας ή πολυτέκνων (εφόσον υπάρχουν)

 

Παρακαλείστε  οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της ειδικής πρόσκλησης να μας αποστείλετε με e-mail oikonomi@dide.ioa.sch.gr  το Δελτίο Απογραφής  έως την Κυριακή 8-11-2010.

Στο προσωπικό σας e-mail  θα σας αποσταλεί βεβαίωσης μετακίνησης ώστε να μπορείτε να έρθετε στην υπηρεσία μας για την ανάληψη υπηρεσίας.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Χατζή (26510-54419) και την κ. Γιαννοπούλου (26510-54416).