Πίνακες Αιτήσεων Εκπαιδευτικών για Μετάθεση – Βελτίωση – Οριστικής Τοποθέτησης

Ανακοινώνουμε τους αρχικούς πίνακες μορίων για του οποίους μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις από 14/12/2020 έως και 18/12/2020  στο mail της Διεύθυνσης mail@dide.ioa.sch.gr

Αρχικός από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Aρχικός Βελτίωσης Oριστικής

Αρχικός για Μουσικά

Αρχικός Διαπολιτισμικά