Τελικοί πίνακες αιτήσεων Μετάθεσης- Βελτίωσης – Οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών

Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων αναρτούμε τους τελικούς πίνακες

Αιτήσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Αιτήσεις Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης

Αιτήσεις Διαπολιτισμικά

Αιτήσεις για Μουσικά