Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021

Υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)
από Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021
έως και Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Συν1_ΦΕΚ Β_4194_ΕΝ_ΔΙΔ_2020_21

6867_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠ_ΕΔ_2020_21_ΩΦΘΔ46ΜΤΛΗ-ΦΔ7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΑΕ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_2020_21

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΣΚΑΕ 2020-21