Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Β’ Υποδιευθυντή του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή της κενής θέσης Β’ Υποδιευθυντή του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων, με θητεία που ξεκινά με την τοποθέτησή του και παρατείνεται σύμφωνα με το άρθ. 52 του ν. 4692/2020 μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά στην Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων από Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 έως και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021.

2021-02-09-Προκήρυξη Υποδιευθυντή 6ο ΕΠΑΛ

Αίτηση Υποδιευθυντών ΔΔΕ Ιωαννίνων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για υποδιευθυντές

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΝΤΩΝ &ΥΠΟΔΝΤΩΝ

Ν. 4547-2018

Υπευθυνη Δήλωση – ΔΔΕ Ιωαννίνων

ΦΕΚ 4412 τ. Β 03-10-2018

ΦΕΚ 4424 τ. Β 05-10-2018