Πρόσληψη εκπαιδευτικών Covid-19

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στο πρόγραμμα  Covid-19 να συμπληρώσουν το δελτίο απογραφής που θα βρουν παρακάτω και να το αποστείλουν στο e-mail της ΔΔΕ Ιωαννίνων έως αύριο Πέμπτη 11-02-2021 στις 11:00.Τα κενά καθώς και η δήλωση τοποθέτησης θα αναρτηθούν σε νεότερη ανακοίνωση μέσα στην ημέρα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πρόσληψης:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Φωτοτυπία πτυχίου/μεταπτυχιακού/διδακτορικού
  • Πρόσφατο (έως 6 μηνών) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ΜΟΝΟ για τους έγγαμους με τέκνα)
  • Πιστοποιητικό στρατολογίας (φωτοαντίγραφο)
  • ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ιατρική βεβαίωση από παθολόγο και ψυχίατρο ότι είναι ικανός/ή για εκπαιδευτικό έργο
  • ΑΦΜ (απλή εκτύπωση των στοιχείων τους από τη σελίδα ΤΑΧΙS ή φωτοαντίγραφο «Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ» το οποίο τους έχει δοθεί από την εφορία
  • Έγγραφο από το ΙΚΑ το οποίο ονομάζεται «Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου» και δείχνει τον αριθμό ΑΜΚΑ και ΑΜΙΚΑ που χρειαζόμαστε άμεσα για τη μισθοδοσία του/της (σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να το καταθέσει εντός των προσεχών ημερών και έως τότε να προσκομίσει κάποιο άλλο αποδεικτικό αυτών των στοιχείων)
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ και ο αναπληρωτής θα είναι ο πρώτος δικαιούχος (για αναπληρωτές ΕΣΠΑ είναι απαραίτητος λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας)
  • Αναλυτική κατάσταση ενσήμων-εκτύπωση προς τρίτους, από το ΙΚΑ.
  • Πιστοποιητικό αναπηρίας ή πολυτέκνων (εφόσον υπάρχουν)