Κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών λόγω του κορωνοϊού (covid-19)

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τρίμηνης διάρκειας που προσλήφθηκαν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών λόγω του κορωνοϊού (covid-19) [άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)], να υποβάλουν με email στο pysde@dide.ioa.sch.gr δήλωση προτιμήσεων για την τοποθέτησή τους σύμφωνα με τα λειτουργικά κενά που φαίνονται στους παρακάτω πίνακες, μέχρι την Πέμπτη 11/02/2021 και ώρα 11.30 π.μ.

2021-02-10-Κενά για αναπληρωτές λόγω COVID 19 για website

Δήλωση προτιμήσεων για τοποθέτηση (pdf)

Δήλωση προτιμήσεων για τοποθέτηση (.doc)