Διαθέσεις εκπαιδευτικών στο ΣΚΑΕ του 7ου ΓΕΛ Ιωαννίνων για την λειτουργία των διαδικτυακών τμημάτων ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.)

ΠΡΑΞΗ 3- 18-02-2021 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ