Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ από 20-04-2021 μέχρι 27-04-2021 και ώρα 15:00

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_ΣΕ_ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ_2021-2022_6ΝΥΛ46ΜΤΛΗ-4ΤΘ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_ΣΕ_ΦΟΡΕΙΣ_2021-2022_Ρ7ΝΚ46ΜΤΛΗ-Π0Κ