Ανακοίνωση οργανικών κενών και πλεονασμάτων και κρίση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

2021_05_10-Ανακοίνωση κενών και πλεονασμάτων, κρίση υπεραριθμίας

2021_05_10_Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2021

2021_05_10_Ειδική Αγωγή Κενά και Πλεονάσματα για Άρση Υπεραριθμίας 2021

Δήλωση κρίσης υπεραριθμίας (pdf)

Δήλωση κρίσης υπεραριθμίας (doc)