ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου 2021Α και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ανά εξεταζόμενη  γλώσσα και επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Εξεταστικό Κέντρο που θα λειτουργήσει στην Περιοχή Εξέτασης που επέλεξαν στην αίτηση συμμετοχής τους στις Eξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ. Εφόσον σε κάποια Περιοχή Εξέτασης θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα Εξεταστικά Κέντρα, τότε οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέξουν την κατανομή σε αυτά της εξεταζόμενης γλώσσας και του εξεταζόμενου επιπέδου.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2021Α

Για τα Ιωάννινα είναι:

267 –  Δ.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 267 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 267Α Αγγλική Β 2ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων Γ. Παπανδρέου 4-6
Ιωάννινα
Τ.Κ. 454 44
26510 27073
26510 78697
mail@2ΙγΙ -ioann.ioa.sch.gr
Αγγλική Γ
Ισπανική Β
Ιταλική Β
Ιταλική Γ
267Β Γαλλική Α 5ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων Ογδόης Μεραρχίας 3
Ιωάννινα
Τ.Κ. 454 45
26510 72038
26510 73208
mail@51yk-ioann.ioa.sch.gr
Γαλλική Β
Γαλλική Γ
Γερμανική Α
Γερμανική Β
Γερμανική Γ