Πρόσκληση για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών/προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2021-2022

9ΜΒ046ΜΤΛΗ-Α4Υ_Πρόσκληση_για_απόσπαση_σε_ΠΣ_και_ΠΕΙΣ

Κενά (pdf)

Κενά (xlsx)