Παράταση άδειας διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Η ισχύς της άδειας διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών,  που υπεβλήθησαν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π  για ανανέωση μέχρι 30.8.2019 και λήγει 31.8.2021 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ για τρείς  (3) μήνες, ήτοι έως 30.11.2021. (αριθμ. πρωτ. 101532/Ν1/18-8-2021, έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων)