Εγκύκλιος μεταθέσεων, Βελτίωσης ή Οριστικής Τοποθέτησης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-22

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε.
β) σε Μουσικά Σχολεία
γ) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία
δ) σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
ε) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και
στ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 11-11-2021 έως 22-11-2021, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4850/2021 (208Α΄), μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. του παρόντος κεφαλαίου της παρακάτω εγκυκλίου .
Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Εγκύκλιος μεταθέσεων Ββάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-22

 

Επισημαίνουμε τα εξής  για την εγκύκλιο:

  • Δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για απόδειξη των όσων αιτείται ο εκπαιδευτικός  (όπως για παράδειγμα, βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, βεβαιώσεις σπουδών τέκνων, βεβαίωση συνυπηρέτησης)  πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τριμήνου για να γίνουν δεκτά. Σε περίπτωση που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας για άλλο λόγο, θα πρέπει εκ νέου να μας αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή όπως άλλωστε αναγράφει και η εγκύκλιος.
  • Η αποστολή των δικαιολογητικών θα γίνονται με τον τρόπο που αναγράφει η εγκύκλιος και στο email: dikaiologitikaioa@sch.gr
  • Για τους νεοδιόριστους:  θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η προϋπηρεσία τους που αναγράφετε στο https://teachers.minedu.gov.gr/  είναι προσωρινά διαμορφωμένη και θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές (προσθήκη ή διαγραφή) μετά από την αναγνώρισή τους από το υπηρεσιακό συμβούλιο.
  • Η ανάγνωση της εγκυκλίου είναι απαραίτητη πριν κάθε επικοινωνία με εμάς και πριν την αποστολή της αίτησή σας.

Τηλ.  επικοινωνίας:

2651054421 Ζέκα Στέλλα (Προϊσταμένη Προσωπικού ΔΔΕ Ιωαννίνων)

2651054412 Σκούρτης Δημήτριος (Προϊστάμενος Πληρφορορικής ΔΔΕ Ιωαννίνων)