Αποφάσεις τοποθέτησης/διάθεσης εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 32/17-11-2021 και 33/18-11-2021

ΠΡΑΞΗ 32 – 17-11-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΞΗ 32 – 17-11-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔ

ΠΡΑΞΗ 32 – 17-11-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΝΑΕ

ΠΡΑΞΗ 32 – 17-11-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΞΗ 32 – 17-11-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΔΕ

ΠΡΑΞΗ 32 – 17-11-2021 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΔΕΜ

ΠΡΑΞΗ 33 – 18-11-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ- ΤΑΚΤΙΚΟΥ