Πίνακες Αιτήσεων Εκπαιδευτικών για Μετάθεση

 

Από 13-12-2021 μέχρι και 17-12-2021 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους στο mail της Διεύθυνσης mail@dide.ioa.sch.gr

Αρχικός από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Αρχικός από ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ