Υποβολή δήλωσης προτιμήσεων για οριστική τοποθέτηση μονίμων εκπαιδευτικών του ΓΕ.Ε.Λ. Βελλάς

2022-01-07-Πρόσκληση εκπαιδευτικών του ΓΕ.Ε.Λ. Βελλάς για υποβολή δήλωσης προτιμήσεων

Δήλωση προτιμήσεων (pdf)

Δήλωση προτιμήσεων (doc)

Διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης των οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στη Γενική Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.