Τοποθετήσεις-Διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 01/11-01-2022

ΠΡΑΞΗ 01 – 11-01-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΞΗ 01 – 11-01-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΔΕ

ΠΡΑΞΗ 01 – 11-01-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΞΗ 01 – 11-01-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ- COVID

ΠΡΑΞΗ 01 – 11-01-2022 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 1 _ 2 Ε.Κ.