Τελικοί πίνακες αιτήσεων Μετάθεσης και Βελτίωσης – Οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών

Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων αναρτούμε τους τελικούς πίνακες

ΠΥΣΔΕ_σε_ΠΥΣΔΕ_τελικο

ΣΜΕΑΕ_ΚΕΔΑΣΥ_τελικο

Οριστικής_Βελτίωσης_τελικο