Λειτουργία Σχολικών μονάδων Δήμου Κόνιτσας (μαθήματα από δεύτερη ώρα για Τρίτη 25_1_2022)

Η απόφαση είναι:

Την έναρξη των μαθημάτων μία (1) ώρα αργότερα από την τακτική ώρα έναρξης τους, για την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 στο σύνολο των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κόνιτσας, λόγω των καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες – παγετός) που επικρατούν.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Νικόλαος Β. Εξάρχου