Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 04/28-01-2022 ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

ΠΡΑΞΗ 04 – 28-01-2022 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΜΗΤΡΑΚΑ)

ΠΡΑΞΗ 04 – 28-01-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ- COVID – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΞΗ 04 – 28-01-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΤAKTIKOY (ΛΕΤΣΙΟΣ)

ΠΡΑΞΗ 04 – 28-01-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΕΙΣ ΕΚΟ (ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ)

ΠΡΑΞΗ 04-28-01-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΟΥΣ (ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗ)