Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ΕΑΕ

2022-08-23-Απόφαση Δντριας για τοποθέτηση αποσπασμένων, νεοδιόριστων