Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων μελών Ε.Ε.Π., αποσπασμένων μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. εντός της περιοχής διορισμού τους και αποσπασμένων μελών από άλλη περιοχή σε λειτουργικά κενά της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων για το διδακτικό έτος 2022-2023

6Χ0Δ46ΜΤΛΗ-4ΤΝ ΠΥΣΣΕΠ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ- ΕΒΠ 2022-23